۱۳۸۸/۰۴/۱۳

زینب پیغمبرزاده بازداشت شد


زینب پیغمبرزاده از اعضای کمپین یک میلیون امضا و عضو کمیسوین زنان دفتر تحکیم وحدت ،امروز غروب در تجمع مادران در پارک لاله که هر شنبه به مناسبت تکریم شهدای وقایع اخیر صورت می گیرد ، بازداشت شد