۱۳۸۸/۰۹/۰۷

غریب از کاواک ! Nostalgic


وضعیت جامعه را با صدای اعتراض خواننده های رپ می توان به راحتی فهمید و این غریبی احساسی هست که در همه ما وجود دارد ولی بسیاری از ما آن را ندیده می گیریم و نسبت به اطراف خود بی خیال می شویم ...

بیا با هم به یه سفری که دو حرفه بریم
آینده ات رو درست توی گذشته ببین
باید سوار بشی روی دو اسب یاد
یه جورایی گم شدی توی گذشته ها
کسی آینده اش رو خوب ندید و ندیده
فرق زندگی تو توی قدیم و جدیده
انسانیت غده خراب توی بدنه
قدیم خاک تو سر بود الان توی دهنه
یه زمانی لوطی گر بود ثروت مرد
الان مجبور میشی بگی غیرته پر
ستاره ها روی شونه ای دل برق میزد
قدیم فاعل و مفعول خیلی فرق می کرد
ارزشت اینقدره شدی از پولا تاریک
قدیم سیبل ها پهن بود الان ابروها باریک
خود واقعیت رو چی تا حالا خواب دیدی
آب بابا خوندی ولی بابا آب میدی
اینا دست تو نیست تقدیر وحشیه
تو یه آدمکی تفریح بخشیته
دنبال آدم برو ، آدم ببین
مثل آدم زنده باش ، آدم بمیر

دل من جا موند از همه
دل من تا خوند از غمش
که بگم داستان زندگی ما رو جا گذاشت و رفت
واسه پیداش شدن باید تا کجاشو گشت
حقیقت پیداست توی سفره خیال
می گه زندگی خوابه یه مرده بیدار

دیروز و باخت ، امروز رو اگر نبره
هنوز اول داستان و اتل متله
حرفای تلخیه الان تو ظرف دلم
فولاد صبر تو رفته یه کم
بعده مرگ تابوتی بوده توش بذارن
الان ویار بشر شده گوشت آدم
چشمه دلا پر مثل رویا می ریخت
الان وضعت خوبه اما اوضاع بی ریخت
عشق ها هم عشق بودن الان عوض شدن
قیمتش بد نیست کیلو هوس تومن
قدیم حرمت ها محکم بود و ملکه
الان نامردی ها سر نون و نمکه
قدیم دست به دعا هر کی دربش رو میداد
الان جوونمون از خدا مرگش رو می خواد
اما آخر داستان رو رک بذار بگم
اگه دعام گرفت خوش به حال من

دل من جا موند از همه
دل من تا خوند از غمش
که بگم داستان زندگی ما رو جا گذاشت و رفت
واسه پیداش شدن باید تا کجاشو گشت
حقیقت پیداست توی سفره خیال
می گه زندگی خوابه یه مرده بیدار

قدیم پول نبود دل خوش با هوا تو جیب
الان برج ها بلندن و آدمها کوچیک
دلا آزاد بود مثل می بود همش
الان از آزادی مونده یه میدون همش
آدما ارزونن حالا هر کس باشه
کفتر بازه قدیم الان کرکس بازه
عشوه دخترا واسه مردونگی بود
الان غریبه میشی باشه مردونگی توت
لب تلخ صداقت داره فحش میده تو روش
کربت فروش الان شده کلیه فروش
دیگه گذشت آدمی شیر شد و برد
رستم داستان ها دیگه پیر شد و مرد
توی جاده زندگی گرگه روبروت
دل خوش زده بالا شده بغض تو گلوت
اما هنوز اشک بوی نم میده با خاک
الان میان دو هیچ شده تفسیر کاواک

آهنگ : Nostalgic
خواننده : کاواک
لینک دانلود شماره یک
لینک دانلود شماره دو