۱۳۸۸/۰۹/۲۱

من ضد انقلابم و عکس خمینی را پاره کردم

مشکل اصلی جامعه کنونی و جنبش درونی آن شفاف نبودن خواسته ها و مطالبات هست . باید به اشخاصی که خود را به هر نحوی گول می زنند و فکر میکنند خمینی برای ایران و مردم کاری کرده است و قابل احترام است گفت که مگر خمینی دستور قتل مردم را نداده است ؟ مگر قوانین جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه از جانب او نبوده است ؟ تاریخ سی ساله انقلاب خمینی را مطالعه کنیم اگر بجز قتل ، کشتار ، اعدام ، شکنجه و غارت چیز دیگری در عمل این نظام و انقلاب دیدیم حق داریم که از ین شخص دفاع کنیم ولی واقعیت مسئله ای دیگریست که دوست نداریم آن را ببینیم


خوب ما به آقای میر حسین موسوی که جزی از نظام جمهوری اسلامی ایران هست حق می دهیم که از خمینی دفاع کند و از پاره شدن عکس آقای خودش ناراحت شود ولی ما مخالف نظام هستیم نظامی که در زندان ها به دختران و پسران تجاوز می کند ، نظامی که مردم را به گلوله می بندد و همه را به قصد کشت می زند و این اتفاق امسال که نه بلکه در طول این سی سال اتفاق افتاده است .

بنده بعنوان یک ضد انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بعنوان یک شخص که بدنبال آزادی و آبادی ایران هست می گویم که مخالف خمینی و خامنه ای و تفکرات و قوانین آنها هستم و بارها عکس آنها را پاره کردم و خواهم کرد و در جواب کسانی که می گویند این یک حرکت مشکوک و ضد انقلابی هست باید بگوییم که خودتان را گول نزنید این حرکت ضد انقلابی هست ولی مشکوک نیست ، به این خاطر مشکوک نیست که مردم از خمینی و انقلابی که برای این سرزمین آورده دل خوشی ندارند و این قضیه نیازی به دفاع و واکنش ندارد .

پیام اصلی پاره شدن عکس خمینی و خامنه ای این هست که مردم ، جمهوری اسلامی ایران ، انقلاب خمینی و ولایت خامنه ای را نمی خواهند و به دنبال جامعه ای آزاد و آباد هستند .