۱۳۸۸/۰۱/۱۶

از بس ستاره کشتيد ، روي زمان سياه است ، اي روشني ستيزان ، افکارتان سياه است - تقدیم به دانشجویان در بند


از بس ستاره کشتيد ، روي زمان سياه است
هم اين زمين سياه است ، هم آسمان سياه است
رو بسته زان نشستيد ، در پيشگاه تاريخ
کز اين همه جنايت ، رخسارتان سياه است
دست قلم شکستيد ، پاي سخن ببستيد
اي روشني ستيزان ، افکارتان سياه است
هر تار موي يک زن ، بندد مسير تقوا ؟
اين خود گواه آن بس ، پندارتان سياه است
هر حيله اي که داريد در آستين تزوير
هر جادويي که بستيد در کارتان سياه است
هر خطبه اي که خوانديد هر جمعه بر سر کوي
خلقي گريست زيرا ، گفتارتان سياه است
ميخانه ها ببستيد ، بتخانه ها گشوديد
با خون وضو نموديد ، کردارتان سياه است
شد پرده سياهي معيار پاکي زن
اي صبحدم گريزان ، معيارتان سياه است
زين شرم ، روي ما نيز در هر مکان سياه است
از بس ستاره کشتيد روي زمان سياه است

شعر : شيرين رضويان

اجرا توسط شاعر ( شیرین رضویان ) :
لینک دانلود

اجرا توسط بانو ملحد
لینک دانلود


اجرا توسط یک آقا
لینک دانلود

شیرین رضویان شاعر همدانی الاصل متولد تهران و مقیم بریتانیا ست. از سن 9 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و تا کنون سه مجموعه شعر به نامهای «از واژه تا پندار» ، «جهان بینی محزون صدف» و «غزلهای شیرین» از او به چاپ رسیدهاست. بخش عمدهٔ نوجوانی شیرین در اوج خفقان بعد از انقلاب و جنگ ایران و عراق گذشت. ناملایمات و ناهنجاریهای اجتماعی ، سرکوب دگراندیشان، اعدام زندانیان سیاسی، سنگسار زنان و زن ستیزی روزمرهٔ اجتماعی که در سالهای نوجوانی شاهد آنها بود ، شعر شیرین را به آیینهٔ زمان خویش مبدل کرد. از همان اوان نوجوانی، دل مشغولی عمدهٔ شاعر رویدادهای جاری ایران بود که شاعر ناخواسته مجبور به دوری گزیدن ازآن گشت و با کوله باری از خاطرات شیرین کودکی و حوادث دردناک نوجوانی راهی دیاری دوردست شد. شیرین در کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و آمریکا شعرخوانیها و سمینارهای متعددی داشته و به زبان انگلیسی نیز شعرخوانیهایی در نقاط مختلف بریتانیا انجام دادهاست
آدرس وب سایت شیرین رضویان شاعر شعر از بس ستاره کشتید
http://www.shirinrazavian.com