۱۳۸۸/۰۲/۳۰

وطن


هزار بار که مي گم ديگه برات نخونم
تو که فقط يه خاکي يه زمين روح بي آدم وطن
شکسته هاي غمگين عروسک هاي مغمون يه مشت مومن هرزه
تو گويي واسه مردم وطن
وطن يعني حس گريه آور
چش هاي خيس و اشک آلود مادر
وطن يعني حضور سرد شلاغ
جنازه هاي آويزون بر دار
وطن يعني يه روياي غم انگيز
شعار نسل کوچ و چنگ چنگيز
وطن يعني خيانت هاي پنهون
وطن يعني هزار بندو زندون
وطن يه خواب راحت توي رويا
وطن قصه پر معني فردا
وطن کلام آخر
مثل خون برادر
وطن دست هاي لرزون چشاي خيس مادر
وطن يه مرد سرکش برسردار
وطن مدفن مليون ها سپردار
وطن يه مرد سرکش برسردار
وطن مدفن مليون ها سپردار
اگه مرگ بزار تا منم برات بميرم
ميون جون فداها من از همه کمترينم
وطن کلام آخر مثل خون برادر
وطن دست هاي لرزون چشاي خيس مادر
وطن يه مرد سرکش برسردار
وطن مدفن مليون ها سپردار
وطن يه مرد سرکش برسردار
وطن مدفن مليون ها سپردار
اگه مرگ بزار تا منم برات بميرم
ميون جون فداها من از همه کمترينم
وطن کلام آخر مثل خون برادر
وطن دست هاي لرزون چش هاي خيس مادر
وطن کلام آخر مثل خون برادر
وطن دست هاي لرزون چش هاي خيس مادر

قطعه ی (وطن) از آلبوم دراکولا، ساخته ی شاهین نجفی

لینک دانلود :

http://forum.kiafilm.com/download/file.php?id=118
http://www.newproline.com/files/filmoseda/shahinnajafi.watan.mp3