۱۳۸۸/۰۴/۰۸

دوستانی که اشتراک فیس بوک آنها حذف یا غیر فعال شده است توجه فرمایند !اگر اشتراک شما در سایت فیس بوک غیر فعال شده است
با ایمیل زیر تماس گرفته و شرح دهید که چه مشکلی دارید ، شما باید از ایمیلی که اشتراک فیس بوک را دارید برای تماس گرفتن استفاده کنید

disabled@facebook.com

اگر صفحه فیس بوک شما غیر فعال یا حذف شده است
اگر به هر دلیلی صفحه فیس بوک شما حذف یا غیر فعال شده است فرم زیر را پر کرده و مشکل خود را مطرح کنید تا سایت فیس بوک در این مورد ترتیب اثر دهد

My account is disabled from the site.
Please click here and include a description of your issue. Please ensure that you are emailing us from the email address associated with your disabled account.
disabled@facebook.com

My Facebook Page was Blocked or Removed
If you were maintaining a Facebook Page and it has been blocked or removed from the site, you can use this form to contact us with questions.
Please note that only an authorized representative is permitted to create a Page for any individual or organization. If you were maintaining an unauthorized "fan" Page that was removed, it will not be reinstated.
http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=page_disabled

همانطور که مشاهده کردید سایت فیس بوک برای این مشکل کاربران راه حل ارائه کرده است پس از دادن اطلاعات خود به هر شخصی برای فعال کردن صفحه خودتان جدا خودداری کنید و از دو روش بالا برای این مشکل اقدام کنید ، لطفا به دوستان خود نیز اطلاع دهید