۱۳۸۸/۰۵/۰۶

آهای وطن فروشان - در وصف رهبر معظم


آهای روباه مکار
آهای پیر ستمکار
مگه بهت نگفتم
که دست از توطئه بردار

آهای آخوند در بار
آهای زالوی خونخوار
به جون مردم افتادی
یه عمره مثل کفتار

به جونه هر چی مرده
می بندمت به نرده
می کنم با تو کاری
که کسی باهات نکرده

شوخی باهات ندارم
بلا سرت می آرم
میام همین روزا
یه گلوله تو مخت می کارم

آهای اوزگل یابو
پولارو کردی پارو
دیگه پات لبه گوره
پیر مرد شرم و حیات کو

آهای جغد یه دنده
شدی مایه خنده
بگو خمس و زکات
به نرخ امروز کیلو چنده

مگه بهت نگفتن که
با اون کهنه تفنگم
که تا اون روزی که
نبضم بزنه باهات می جنگم

دیگه راهی نمونده
برات آخوندک پست
دیگه چاره ای نیست
چون که رسیدی ته بن بست

آهای مردک مغرور
آهای وصله ناجور
نمی خوایم نه تو رو
نه اون رییس جمهور مزدور

آهای وطن فروشان
آهای عبا به دوشان
دیگه دوم ندارین
جلوی این سیل خروشان

برید کفن بدوزید
کفن به تن بدوزید
همین روزاست که
با آتیش خشم مون بسوزید

الهی که ذلیل شید
گرفتار و علیل شی
میاد اون روزی که
آویزون جرثقیل شی

آهای وطن فروشان
آهای عبا به دوشان
دیگه دوم ندارین
جلوی این سیل خروشان


اگر غلط املایی داشت ببخشید !