۱۳۸۸/۰۸/۱۸

آقای خامنه ای کسی اصل انتخابات را زیر سوال نبرد !در همين مسائل اخير، مسائل را بايد اصلى فرعى كرد؛ مسئله‌ى اصلى چيست؛ يك سلسله مسائل فرعى هم پيرامون اوست؛ نه اينكه آن مسائل فرعى كم‌اهميت است، اما مسئله‌ى اصلى اهميتش بيشترش از آنهاست. مسئله‌ى اصلى در اين قضاياى اخير، اصل انتخابات بود؛ زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را ميبنديد؟! - بخشی از سخنان سید علی خامنه ای در تاریخ 6 آبان 1388

آقای خامنه ای کسی اصل انتخابات را زیر سوال نبرد ، چرا که اگر قرار بود اصل انتخابات زیر سوال رود کسی در انتخابات شرکت نمی کرد اما همه آنهایی که شرکت کردند به امید یک تغییر و پیشرفت رای دادند.
مردم انتخابات را نه ، ولی انتصابات را زیر سوال بردند ، مسائل را باید فرعی و اصلی کرد ، مسئله اصلی این است که مردم به انتخابات فرمایشی یا انتصابات صورت گرفته اعتراض کردند و آن را زیر سوال بردند ؛ مسئله فرعی که مهمتر از مسئله اصلی هست سرکوب و کشتار مردم معترض بدست نیروهای جمهوری اسلامی ایران بود .

آقای خامنه ای بنا به گفته شما می توان نتیجه گرفت هیچ جرمی از طرف اشخاص معترض صورت نگرفته است چرا که آنها به اصل انتخابات اعتقاد داشته اند اما به انتصابات صورت گرفته و سرکوب مردم اعتراض کرده اند ، مجرم اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران بخاطر خیانت در امانت ، کشتار مردم و تقلب در اصل انتخابات و زیر سوال بردن حقانیت مردم است .

دنیای خبر :

درخواست برای توقف اجرای حكم اعدام احسان فتاحيان - احسان فتاحيان، 28 ساله، متولد كرمانشاه و ساكن سنندج، بهار سال گذشته در كامياران دستگير و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و سپس زندان مركزی اين شهر نگهداری می‌شود. حكم دادگاه بدوی مبنی بر 10 سال حبس در تبعيد به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی كشور" از طريق عضويت در احزاب مسلح اپوزيسيون از سوی شعبه‌‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضی بابايی برای وی‌ صادر گرديد. اما در كمال ناباوری پس از بررسی دوباره در شعبه‌ی 4 دادگاه تجديدنظر استان كردستان با افزودن اتهام محاربه، اين حكم به اعدام تغيير يافت.بنا بر اعلام وكيل احسان فتاحيان صبح روز چهارشنبه 20 آبان ماه 88 به عنوان موعد اجرای حكم اعدام اين فعال سياسی مشخص شده است. لذا با توجه به تائيد حكم و ابلاغ زمان اجرای آن به وكيل متهم در حال حاضر مرجعی كه امكان توقف اجرای حكم را دارد شما هستيد و دستور شما به عنوان رييس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران می‌تواند از اجرای حكم در موعد مقرر جلوگيری به عمل آورد.